Sistematski pregledi študentov

 

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot pooblaščeni zdravstveni zavod izvaja preventivne sistematične preglede, obvezna cepljenja, določena z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, programirane zdravstveno-vzgojne aktivnosti ter nudi celovito zdravstveno oskrbo za potrebe študentske populacije. Študenti si lahko hkrati ob sistematičnem pregledu izberejo tudi osebnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa.

Cilj preventivnih sistematskih pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje dejavnikov tveganja in začetnih znakov kroničnih degenerativnih obolenj, odkrivanje stresno ogroženih, odkrivanje posameznikov s tveganim vedenjem in razvijanje zavedanja o pomembnosti lastnega zdravja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K) na novo določa obveznost preventivnega sistematskega pregleda za študente prvih letnikov na dodiplomskih študijskih programih.  Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni predvideva sistematični pregled tudi za študente zadnjih letnikov oziroma prvih letnikov bolonjskega študija

Vse študente obveščamo, da je na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  preventivni sistematični pregled brezplačen le do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let. Kasneje, kljub temu, da redno študirajo in imajo urejen status študenta oziroma delajo preko študentskega servisa, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda. Študentom zato svetujemo, da oba sistematična pregleda, ki jim pripadata do 26. leta starosti, opravijo v ponujenih terminih ali (v primeru bolezni) v čim krajšem možnem roku.

Sistematični pregled, opravljen v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskega servisa. Študenti, ki so v rednem delovnem razmerju, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda.