Potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu

Za izdajo potrdila o opravljenem sistematskem pregledu, prosimo študente, da v priponki pošljete skenirano potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto. Pošljite na: sistematika@zdstudenti.si

Potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu boste prejeli po elektronski pošti.

Potrdilo o vpisu lahko prinesete tudi osebno in ga izročite na vhodu v Zdravstveni dom za študente ter počakate zunaj, da vam izdamo potrdilo o opravljenem pregledu.

 

Študenti, ki opravljajo enostavna začasna dela pri delodajalcu preko študentske napotnice (pisarniško delo, vnos podatkov, pakiranje, lepljenje, pomoč v trgovini), kjer delavcem ne preti posebna nevarnost za zdravje in na delovnih mestih, kjer ni specifičnih tveganj, zadošča zdravniško potrdilo oz. potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu, ki ga študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov, ob pogoju, da je bil študent pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let. Potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu se vpiše na potrdilo o vpisu, ki ga študent prinese s seboj na sistematski pregled.

Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev specifičnim tveganjem pri delu (delo na višini, delo v nočni izmeni, delo v hrupu, težja dela v proizvodnji,…), mora delodajalec, ki nudi delo delavcu – študentu, zagotoviti pregled pri specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na določa Izjava o varnosti za konkretno delovno mesto.