Obvestilo o spremenjeni organizaciji Zdravstvenega doma za študente in VPRAŠALNIK COVID-19

Zaradi epidemiološke situacije vsem pacientom ZDŠ sporočamo, da bo v prihodnje organizacija zdravstvenega doma spremenjena.

  1. Vstop v zdravstveni dom je mogoč samo na glavnem vhodu in pod nadzorom zdravstvenega delavca. Vstop omogočamo le predhodno naročenim pacientom. Vstopajo lahko IZKLJUČNO pacienti, ki nimajo prehladnih znakov oziroma niso bili v stiku z ljudmi, ki so imeli potrjeno COVID bolezen. To označijo na obrazcu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Paciente naprošamo, da pred prihodom obrazec natisnejo (link) in  izpolnjenega ter podpisanega prinesejo s seboj. V kolikor nimajo možnosti tiskanja, bodo obrazec izpolnili pred vhodom v ZD. Z navedbo neresničnih podatkov ogrožate svoje zdravje in zdravje drugih!
  2. Ob vstopu v zdravstveni dom si razkužite roke, nadenite zaščitno masko, ki jo morate imeti nameščeno ves čas obisk in oddajte/izpolnite vprašalnik o vašem zdravstvenem stanju.
  3. V prostorih ZDŠ je potrebno upoštevati osebno varnostno razdaljo vsaj 1,5 m.
  4. Prosimo, da se strogo držite ure pregleda. Na pregled pridite največ 5 minut pred uro pregleda.
  5. Če je le mogoče, na pregled pridite sami. Če je spremstvo res potrebno, pridite v spremstvu največ enega spremljevalca.
  6. V primeru življenjske ogroženosti takoj pokličete 112.

Glede na epidemiološko situacijo je za varnost pacientov in zdravstvenih delavcev še vedno potrebna previdnost, uporaba zaščitne opreme in upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom. Pri tem prosimo vse paciente za strpnost in razumevanje ter tudi za racionalnost do potrebe po zdravstveni oskrbi.