Obvestilo o delovanju Zdravstvenega doma za študente v času epidemije in VPRAŠALNIK COVID-19

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer, povezanih s koronavirusom COVID-19, v ZDŠ veljajo nekateri ukrepi, s katerimi želimo poskrbeti za čim večjo varnost obiskovalcev in zaposlenih.

Paciente vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.

  1. V ZDŠ obravnavamo le paciente, ki so predhodno naročeni. Naročite se lahko preko e-pošte ali telefona.
  2. Prosimo, da se strogo držite ure pregleda. Na pregled pridite največ 5 minut pred terminom pregleda.
  3. Če je le mogoče, na pregled pridite sami. Če je spremstvo res potrebno, pridite v spremstvu največ enega spremljevalca.
  4. Prosimo, da pred prihodom natisnete vprašalnik o zdravstvenem stanju (https://www.zdstudenti.si/aktualno/novice/covid-19-vprasalnik) in izpolnjenega ter podpisanega prinesite s seboj.
  5. Vstop v zdravstveni dom je mogoč samo na glavnem vhodu in pod nadzorom osebja na vstopni točki. Vstopajo lahko izključno pacienti, ki nimajo prehladnih znakov oziroma niso bili v stiku z ljudmi, ki imajo potrjeno okužbo s koronavirusom.
  6. Ob vstopu v zdravstveni dom si razkužite roke in oddajte oziroma izpolnite vprašalnik o vašem zdravstvenem stanju. Delavec na vstopni točki vam bo izmeril telesno temperaturo.
  7. V kolikor boste na katero od vprašanj iz vprašalnika odgovorili z »DA« ali bo vaša telesna temperatura višja od 37,5°C, se bo delavec na vstopni točki glede obravnave posvetoval z zdravnikom.
  8. V prostorih ZDŠ je ves čas obvezno nositi masko, ki pokriva usta in nos ter upoštevati osebno varnostno razdaljo vsaj 1,5 m.
  9. V primeru življenjske ogroženosti takoj pokličete 112.