Ali poznaš Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja?

Če imaš urejeno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, lahko pridobiš evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EUKZZ). S to kartico lahko v tujini uveljavljaš nujne zdravstvene storitve v javni zdravstveni mreži.

Uporablja se v državah članicah EU in EGP ter Švici, v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. JE BREZPLAČNA – naročiš jo preko spleta.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (ali potrdilo za tujo zavarovano osebo) ne pokriva vseh zdravstvenih storitev in z njimi povezanih stroškov. Nepotrebnim stroškom, ki nastanejo zaradi zdravstvenih storitev, ki jih evropska kartica ne krije, se lahko izogneš s sklenitvijo dodatnega komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

Tuji študenti lahko uveljavljajo pravice do  zdravstvenih storitev na podlagi naslednjih listin (kartic):
  • evropska kartica zdravstvenega  zavarovanja (EUKZZ)
  • certifikat, ki nadomešča EUKZZ
  • kartica Medicare
  • potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za tujo zavarovano osebo (slovenska;  NE DVOJEZIČNA!!! verzija)  na podlagi sporazuma med Slovenijo in nekaterimi državami (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora, Srbija,..).

Tuji študenti naj s seboj nosijo fotokopije teh listin.