Potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu

Študenti, ki opravljajo enostavna začasna dela pri delodajalcu preko študentske napotnice (pisarniško delo, vnos podatkov, pakiranje, lepljenje, pomoč v trgovini), kjer delavcem ne preti posebna nevarnost za zdravje in na delovnih mestih, kjer ni specifičnih tveganj, zadošča zdravniško potrdilo oz. potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu, ki ga študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov, ob pogoju, da je bil študent pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let. Študent tako potrdilo prejme, ko opravi sistematski pregled.

Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev specifičnim tveganjem pri delu (delo na višini, delo v nočni izmeni, delo v hrupu, težja dela v proizvodnji,…), mora delodajalec, ki nudi delo delavcu – študentu, zagotoviti pregled pri specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na določa Izjava o varnosti za konkretno delovno mesto.

Potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu vpišemo na potrdilo o vpisu. Potrdil ne pošiljamo po pošti ali po elektronski pošti!