Cepljenje proti Hepatitisu B

Od leta 1998 je cepljenje otrok proti hepatitisu B obvezno pred vstopom v šolo. Študenti, ki so pri delu ali terenskih vajah lahko izpostavljeni okužbi, morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka oz. vaj v zdravstveni ustanovi opravljeno cepljenje proti hepatitisu B, Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma do konca študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let (dokler so zavarovani preko staršev).