Obvezna cepljenja študentov

 

Program cepljenja in zaščite z zdravili v Sloveniji določa izvedbo obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki.

V Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani izvajamo cepljenja proti klopnemu meningitisu, proti hepatitisu B in proti okužbi s HPV. Cepljenja proti steklini ne opravljamo, saj se ta opravljajo le v območnih enotah Nacionalnega inštitut za za javno zdravje.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je obvezno za študente, ki imajo v svojem študijskem programu predvidene terenske vaje. Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Cepljenje proti Hepatitisu B

Od leta 1998 je cepljenje otrok proti hepatitisu B obvezno pred vstopom v šolo. Študenti, ki so pri delu ali terenskih vajah lahko izpostavljeni okužbi, morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka oz. vaj v zdravstveni ustanovi opravljeno cepljenje proti hepatitisu B, Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

 

Četrtek, 12.3.2020

Prekinitev izvajanja sistematskih pregledov in cepljenj študentov z namenom obvladovanja širjenja nalezljive bolezni (COVID-19)

Na podlagi odredbe za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) smo v Zdrastvenem domu za študente do nadaljnjega prenehali izvajati vse preventivne zdravstvene storitve, vključno s sistematskimi pregledi in cepljenji študentov.

Vsem študentom, ki so morebiti že bili povabljeni na sistematski pregled ali cepljenje, sporočamo, da bodo ponovno vabljeni po odpravi odredbe o prenehanju izvajanja preventivnih storitev.

Hvala za razumevanje.