Obvezna cepljenja študentov

Naročanje študentov na obvezna cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu

Študenti »obvezniki« se na cepljenje proti KME lahko naročite preko spletne aplikacije (doZdravnika.si). Pred prvo uporabo se morate registrirati z ZZZS številko zavarovanja.

Obvezna cepljenja študentov se izvajajo v Zdravstvenem domu za študente na Aškerčevi cesti 4 (vhod zadaj pri parku). BODITE TOČNI!

S seboj prinesite:

Za cepljenje morate biti popolnoma zdravi. V primeru, da akutno zbolite ali se termina iz nepričakovanega razloga ne morete udeležiti, prosimo, da prav tako preko aplikacije, čimprej odjavite termin. S tem sprostite mesto drugemu študentu.

 

Program cepljenja in zaščite z zdravili v Sloveniji določa izvedbo obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki.

V Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani izvajamo cepljenja proti klopnemu meningitisu, proti hepatitisu B in proti okužbi s HPV. Cepljenja proti steklini ne opravljamo, saj se ta opravljajo le v območnih enotah Nacionalnega inštitut za za javno zdravje.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je obvezno za študente, ki imajo v svojem študijskem programu predvidene terenske vaje. Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma do konca študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let (dokler so zavarovani preko staršev).

Cepljenje proti Hepatitisu B

Od leta 1998 je cepljenje otrok proti hepatitisu B obvezno pred vstopom v šolo. Študenti, ki so pri delu ali terenskih vajah lahko izpostavljeni okužbi, morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka oz. vaj v zdravstveni ustanovi opravljeno cepljenje proti hepatitisu B, Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma do konca študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let (dokler so zavarovani preko staršev).