Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot pooblaščeni zdravstveni zavod izvaja preventivne sistematične preglede in obvezna cepljenja, določena z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K) (Uradni list RS, št. 75/16) na novo določa obveznost preventivnega sistematičnega pregleda za študente prvega letnika študijskega programa prve stopnje.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS,  št. 19/98 in naslednji) predvideva sistematični pregled  tudi za študente zadnjih letnikov oziroma prvih letnikov bolonjskega študija.

Na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB in naslednji) se študentom zagotavlja plačilo preventivnega sistematičnega pregleda le do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let. Kasneje, kljub temu, da redno študirajo in imajo urejen status študenta oziroma delajo preko študentskega servisa, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda. Študentom zato svetujemo, da oba sistematična pregleda, ki jim pripadata do 26. leta starosti,  opravijo v ponujenih terminih ali v čim krajšem možnem roku.

Sistematični pregled, opravljen v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskega servisa. Študenti, ki so v rednem delovnem razmerju, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda.

Na sistematični pregled so študenti vabljeni preko fakultete, na kateri študirajo. Ob pregledu morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu (v papirni obliki).