Vaše mnenje šteje!

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev

Ste ravnokar zaključili obravnavo v našem zdravstvenem domu? Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo? Prostovoljno izpolnite anonimen vprašalnik in prispevajte k izboljševanju kakovosti!

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).

Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko Portala zVEM. Možnost izpolnjevanja vprašalnika se pacientom zagotavlja neprekinjeno, na voljo pa je v več jezikih.

V Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani nam veliko pomeni zadovoljstvo uporabnikov, zato želimo izvedeti, kako ste zadovoljni z zdravstvenimi storitvami v naši ustanovi. V ta namen vas vabimo, da izpolnite anketni vprašalnik in s tem izrazite svoje mnenje. Vprašalnik je popolnoma anonimen. Izpolnjene vprašalnike bomo uporabili izključno za analizo zadovoljstva pacientov, ki jo bomo uporabili pri uvedbi izboljšav.

Za anketni vprašalnik kliknite na povezavo.

 

Letno poročilo o ugotavljanju kakovosti poslovanja 2020

Nacionalna analiza prejetih podatkov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu za leto 2020

Letno poročilo o ugotavljanju kakovosti poslovanja 2019

 

Podatki o številu izpolnjenih vprašalnikov in o številu obravnavanih pacientov za leto 2021:

Mesec in leto Št. obravnavanih pacientov Št. izpolnjenih vprašalnikov
Januar 2021 7.064 22
Februar 2021 7.527 3
Marec 2021 10.442 2
April 2021
Maj 2021
Junij 2021
Julij 2021
Avgust 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021