Vaše mnenje šteje!

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev

Ste ravnokar zaključili obravnavo v našem zdravstvenem domu? Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo? Prostovoljno izpolnite anonimen vprašalnik in prispevajte k izboljševanju kakovosti!

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).

Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko Portala zVEM. Možnost izpolnjevanja vprašalnika se pacientom zagotavlja neprekinjeno, na voljo pa je v več jezikih.

V Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani nam veliko pomeni zadovoljstvo uporabnikov, zato želimo izvedeti, kako ste zadovoljni z zdravstvenimi storitvami v naši ustanovi. V ta namen vas vabimo, da izpolnite anketni vprašalnik in s tem izrazite svoje mnenje. Vprašalnik je popolnoma anonimen. Izpolnjene vprašalnike bomo uporabili izključno za analizo zadovoljstva pacientov, ki jo bomo uporabili pri uvedbi izboljšav.

Za anketni vprašalnik kliknite na povezavo.

 

Letno poročilo o ugotavljanju kakovosti poslovanja 2021

Letno poročilo o ugotavljanju kakovosti poslovanja 2020

Letno poročilo o ugotavljanju kakovosti poslovanja 2019

 

Podatki o številu izpolnjenih vprašalnikov in o številu obravnavanih pacientov za leto 2021:

Mesec in leto Št. obravnavanih pacientov Št. izpolnjenih vprašalnikov
Januar 2022 9129 13
Februar 2022 7298 8
Marec 2022
April 2022
Maj 2022
Junij 2022
Julij 2022
Avgust 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022