Vodstvo

V.d. direktorice:
Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved
Tajništvo:
Tanja Zore

Telefon:+386 1 200 74 30
E-pošta: tajnistvo@zdstudenti.si


Strokovni vodja:
Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med.

E-pošta: mojca.miholic@zdstudenti.si


Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege:
Petra Židan, dms

Telefon: 01/200 74 12
E-pošta: petra.zidan@zdstudenti.si

 

Vodje organizacijskih enot

Vodja splošne in družinske medicine:
Barbara Pregl, dr.med., spec.druž.med.

Telefon: 01/200 74 36
E-pošta: barbara.pregl@zdstudenti.si


Vodja zobozdravstva:
Ana Hristić, dr.dent.med.

Telefon:  01/200 74 41
E-pošta: ana.hristic@zdstudenti.si


Vodja diagnostičnega laboratorija:
Tomaž Vargazon, spec.med.biokem.

Telefon:  01/200 74 14
E-pošta: laboratorij@zdstudenti.si

 

Splošna služba

Vodja splošne službe:

Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved
Telefon: 01/200 74 32
E-pošta: ana.grulja@zdstudenti.si


Kadrovik:

Sandra Kosmač, dipl.ekon.
Telefon: 01/200 74 24
E-pošta: sandra.kosmac@zdstudenti.si


Nabava:

Urška Drgan, dipl.upr.org.
Telefon:  01/200 74 35
E-pošta: urska.drgan@zdstudenti.si

Adelta Isić
Telefon:  01/200 74 33
E-pošta: adelta.isic@zdstudenti.si


Knjigovodja:

Mateja Sterle, dipl.ekon.
Telefon:  01/200 74 47
E-pošta: mateja.sterle@zdstudenti.si