Svet zavoda

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda ima 7 članov, sestavljajo ga predstavniki:

 • 4 predstavniki ustanovitelja
 • 1 predstavnik zavarovancev
 • 1 predstavnik Mestne občine Ljubljana
 • 1 predstavnik delavcev zavoda

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje Mestna občina Ljubljana, predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavnika zaposlenih pa izvolijo zaposleni v zavodu.

Člani Sveta zavoda:
 • Tilen Vesenjak – predsednik, predstavnik ustanovitelja
 • Olga Lonec Pogačar -namestnica predsednika, predstavnica zaposlenih
 • Vesna Barovič – članica, predstavnica ustanovitelja
 • Janez Rifel – član, predstavnik ustanovitelja
 • Ermina Bender – članica, predstavnica ustanovitelja
 • Magdalena Mustar Pečjak – članica, predstavnica zavarovancev
 • Francka Trobec – članica, predstavnica Mestne občine Ljubljana