Predstavitev

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani je javni zdravstveni zavod, ki ga je leta 1992 ustanovila Republika Slovenija z namenom, da bi mladim in študentom nudila specializirano in organizirano zdravstveno oskrbo.

Po pridružitvi Evropski skupnosti in po izvedeni bolonjski reformi visokošolskega izobraževanja v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani nudimo zdravstvene storitve tudi tujim dodiplomskim, podiplomskim študentom in učiteljem na visokošolskih organizacijah. Pri tem se trudimo slediti raznolikim potrebam multikulturnih uporabnikov in svoje delo prilagajamo pacientovim potrebam.

Naše poslanstvo je zagotavljati našim pacientom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, usmerjati k zdravem življenju in preprečiti bolezni odvisnosti vseh vrst. Izvajamo preventivne dejavnosti zlasti na področju ozaveščanja, učnih delavnic in ostalih oblik posredovanja zdravstveno vzgojnih vsebin in približevanje zdravstvenih storitev ciljni populaciji na sodoben način.

Delovanje Zdravstvenega doma za študente v Ljubljani pomeni univerzalno vrednoto in izbiro. Ozaveščenost o zdravstvenih tveganjih ter dobri zgledi, kako se izogniti prezgodnji obolevnosti, zagotovo pomembno in pozitivno oblikujejo osebnost mladega človeka in pomeni najboljšo naložbo za zdrava odrasla in zrela leta, kar prispeva tudi k ohranjanju aktivnega delovnega prebivalstva in podaljševanju delovne dobe.