Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Življenska ogroženost

Tel. št.: 112

Za nujno zdravniško pomoč v primeru življenjske ogroženosti na domu, v prometni ali drugi nesreči, pokličite 112.

Ob klicu povejte:

  • kdo kliče,
  • kaj se je zgodilo,
  • spol in starost bolnika/poškodovanca,
  • število bolnikov/poškodovancev,
  • naslov ali kraj dogodka,
  • kratek opis poti in telefon osebe, ki kliče,
  • potrebna prisotnost drugih služb (policija, gasilci…),

Nujna zobozdravstvena pomoč

Tel. št.: 01 472 37 18

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč deluje:

Zobozdravstvena nujna pomoč je namenjena meščankam in meščanom Ljubljane, sprejema pa tudi občane iz drugih krajev in tujce.

Storitve v NZA so nadstandardna dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja in so tako samoplačniške.

Nujna medicinska pomoč (SNMP)

Tel. št.: 01 522 84 08

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani za odrasle deluje 24 ur na dan v Urgentnem bloku Kliničnega centra. Nudi nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Preden poiščete nujno medicinsko pomoč, presodite, ali gre resnično za nujno stanje ali lahko počakate na osebnega zdravnika, ki najbolje pozna vaše zdravstveno stanje.

Po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in recepta za zdravila, ki jih redno jemljete.

  • Ob sobotah: Za življenjsko ogrožene poiščite pomoč na SNMP, ki se nahaja v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod iz Bohoričeve).
  • Od ponedeljka do petka: Ob delavnikih med 7.00 in 19.15 uro vas bo sprejel osebni zdravnik, v njegovi odsotnosti pa nadomestni (sprejemni) zdravnik v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani.

Za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu, v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, pokličite 01 522 84 08.

Nujne storitve niso plačljive. Če storitve niso nujne, so po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja samoplačniške.

Pacienti, ki želijo biti pregledani v ambulanti SNMP, izpolnijo obrazec in s podpisom potrdijo, da soglašajo z možnostjo, da so v ne-nujnih primerih obravnavani kot samoplačniki.