1. Elektronsko naročanje je namenjeno le pacientom, ki imajo v našem zdravstvenem sistemu izbranega osebnega zdravnika.
  2. Pacienti naj se naročajo na termine le v ambulanti zdravnika, kjer so opredeljeni.
  3. Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnemu primeru pokličite po telefonu ali osebno obiščite ambulanto.