Navodila za naročanje

Pred vsakim obiskom ZDŠ se je potrebno naročiti. Naročite se lahko preko spleta ali po telefonu.

Slovenski študenti oz. vsi, ki imate slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje, se lahko naročite pri posamezni ambulanti – seznam vseh ambulant najdete tukaj

Navodila za spletno naročanje najdete tukaj. Spletno naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu.


Navodila za naročanje za mednarodne študente

Mednarodni študenti* se lahko naročite po e-pošti (mednarodni@zdstudenti.si).

* namenjeno izključno mednarodnim študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani in nimajo slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja. Vsi ostali, ki boste sporočila pošiljali na ta elektronski naslov, ne boste prejeli odgovora.

Ko se naročate po e-pošti, prosimo priložite naslednjo tabelo s podatki.

Namen sporočila
Your reason for writing
Ime in priimek, datum rojstva, vaša telefonska številka
Name and surname, date of birth, your phone number
Država, kjer imate urejeno zdravstveno zavarovanje
Country of your health insurance
Vrsta zdravstvenega zavarovanja (pošljite scan zavarovalne kartice ali potrdila o zavarovanju)
Type of health insurance (please send scan of your health insurance card or certificate)
Bi raje prišli na pregled v glavno stavbo na Aškerčevi ali v enoto Rožna dolina?*
Would you prefer an appointment at the main building in Aškerčeva, or at the unit in Rožna dolina?** Unit Rožna dolina is currently closed!

*V enoti Rožna dolina sta na voljo samo ambulanta splošne in družinske medicine in diagnostični laboratorij. Če potrebujete druge zdravstvene storitve (zobozdravstvo, ginekologija, klinična psihologija, psihiatrija), vam bo dodeljen pregled v glavni stavbi na Aškerčevi.

**The unit in Rožna dolina currently only offers the services of a general practitioner and a diagnostic laboratory. If you need other healthcare services (dentistry, gynecology, clinical psychology, psychiatry), you will be given an appointment at the main building in Aškerčeva.

 

Glavna enota ZDŠ se nahaja na Aškerčevi cesti 4, med Filozofsko fakulteto in Fakulteto za strojništvo. Dislocirana enota ZDŠ se nahaja v študentskem naselju v Rožni dolini (Svetčeva ulica 9), v bloku VIII.

Lahko pogledate še nasvete glede naročanja in prvega obiska.