Navodila za naročanje na pregled

Pred vsakim obiskom ZDŠ se je potrebno naročiti. Naročite se lahko elektronsko, po telefonu, osebno ali po pošti.

Slovenski študenti oz. vsi, ki imate slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje, se lahko naročite pri posamezni ambulanti – seznam vseh ambulant najdete tukaj

Navodila za elektronsko naročanje najdete tukaj. Elektronsko naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu.

 


Navodila za naročanje zdravstvenega kartona

Če želite prenesti vaš zdravstveni karton na medicino dela, prometa ali športa ali k novemu izbranemu zdravniku, je potrebno oddati NAROČILO ZDRAVSTVENEGA KARTONA.

Za oddajo zahtevka morate biti registrirani na portalu doZdravnika. V primeru, da še niste uporabnik portala doZdravnika, vas vabimo k enostavni registraciji.

 


Navodila za naročanje za mednarodne študente

Mednarodni študenti* se lahko naročite po e-pošti (international@zdstudenti.si).

* namenjeno izključno mednarodnim študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani in nimajo slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja. Vsi ostali, ki boste sporočila pošiljali na ta elektronski naslov, ne boste prejeli odgovora.

Ko se naročate po e-pošti, prosimo priložite naslednjo tabelo s podatki.

Namen sporočila
Your reason for writing
Ime in priimek, datum rojstva, spol, vaša telefonska številka
Name and surname, date of birth, gender, your phone number
Država, kjer imate urejeno zdravstveno zavarovanje
Country of your health insurance
Vrsta zdravstvenega zavarovanja (pošljite scan zavarovalne kartice ali potrdila o zavarovanju)
Type of health insurance (please send scan of your health insurance card or certificate)
Trenutni naslov bivanja
(Current address of residence)

Lahko pogledate še nasvete glede naročanja in prvega obiska.