Dolžnosti pacientov

Zakon o pacientovih pravicah ureja pacientom veliko pravic. Ne prezrite, da zakon pacientom nalaga tudi nekatere dolžnosti (54. člen ZPacP). Uveljavljanje pravic in dolžnosti imajo za cilj doseči kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zato je prav, da vsak, poleg svojih pravic, pozna tudi svoje dolžnosti.

Izkazovanje zavarovane osebe

Pri obisku zdravnika ali uveljavljanju druge zdravstvene usluge, ste dolžni predložiti zdravstveno kartico in na zahtevo zaposlenega medicinskega osebja tudi vaš osebni dokument.

Spremembe osebnih podatkov

Vedno sporočite spremembe osebnih podatkov medicinski sestri, da vas bodo obvestila našla pravočasno in na pravem naslovu / telefonu.

Napotnica in delovni nalog

Pomembno je, da se naročite takoj, ko prejmete napotnico ali delovni nalog. Preden greste na pregled, preverite veljavnost napotnice!

Račun za storitve

Dolžni ste plačevati doplačila in samoplačniške storitve, zato se o tem predhodno informirajte. Ob koncu zdravljenja, preiskave ali pregleda zahtevajte račun za plačilo. Zaželeno je plačevanje z bančno kartico.

Kako se naročim?

Prilagodim se različnim načinom naročanja (osebno, telefonu, e-pošti). Ko se naročam, natančno navedem težave in želje (v primernem obsegu). Na klic se pripravim. Upoštevanje urnikov in hišnega reda prispeva k zadovoljstvu vseh in omogoča nemoteno delo. Razumem, da je dogovorjena ura pregleda pomembna.

Kaj naj storim pred obiskom zdravnika?

Preden se odpravim k zdravniku, se na srečanje natančno pripravim:
·         preverim uro obiska;
·         napišem spisek vprašanj, ki jih želim postaviti zdravniku;
·         napišem spisek zdravil, ki jih uporabljam;
·         pripravim vse izvide, ki jim moram pokazati zdravniku;
·         zabeležim svoje pretekle bolezni in poškodbe, alergije in pomembnejše bolezni sorodnikov, ki jih zdravnik še ne pozna;
·         za pregled se pripravim po navodilih, ki sem jih dobil.

Prijazna beseda lepo mesto najde

Do zdravstvenega in drugega osebja sem vljuden in spoštljiv. Do pacientov, ki jih srečam, sem nevsiljiv. Razumem in upoštevam, da morajo nekateri v oskrbo nujno, preko vrste.

“Halo, meni je slabo”

Kadar med zdravljenjem opazim nenadno poslabšanje ali neobičajne stranske učinke, o tem takoj obvestim zdravnika. Če me slabost obide v čakalnici, to takoj sporočim medicinski sestri!

“Halo, jutri me ne bo”

Če ugotovim, da ne bom mogel na pregled ali zdravljenje, takoj obvestim zdravnika. Tako tudi sam prispevam k skrajševanju čakalnih dob.

Kaj so mi naročili?

Zdravstveno osebje pozorno poslušam in si zapomnim ali zapišem njihova navodila. Preverim ali sem navodila pravilno razumel. Navodila skrbno upoštevam, saj mi pomagajo pri zdravljenju in ohranjanju zdravja.

Kaj lahko storim?

Živim, kot priporočajo zdravstveni delavci in strokovnjaki s področja zdravstva. Zdravo se prehranjujem, skrbim za redno telesno aktivnost ter nimam škodljivih življenjskih razvad kot so uživanje tobaka, alkohola, poživil ali nedovoljenih drog. Ob pravem času obiščem svojega zdravnika. Odzovem se na vabilo za preventivni pregled ali cepljenje. Odgovorno skrbim za svoje spolno zdravje in se ozaveščam, kako preprečiti bolezen ali okužbo.