Ginekologija in porodništvo

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
JASNA KUHELJ RECER,
dr.med., specialistka ginekologije in porodništva
• od 30 do 150 dni za prvi pregled in kontracepcijsko svetovanje
• za prvi pregled v nosečnosti je čakalna doba v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdr.varstva – med 8. in 12. tednom nosečnosti
• od 7 do 14 dni za pregled zaradi zdravstvenih težav (bolezni)
NUJNI PRIMERI – čakalne dobe ni

(nenadne močne bolečine v spodnjem delu trebuha, močne krvavitve iz rodil;
težave ne trajajo dlje kot 3 dni)

MIŠO RAJIĆ,dr.med., specialist ginekologije in porodništva • od 30 do 180 dni za prvi pregled in kontracepcijsko svetovanje
• za prvi pregled v nosečnosti je čakalna doba v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdr.varstva – med 8. in 12. tednom nosečnosti
• od 7 do 14 dni za pregled zaradi zdravstvenih težav (bolezni)
NUJNI PRIMERI – čakalne dobe ni

(nenadne močne bolečine v spodnjem delu trebuha, močne krvavitve iz rodil;
težave ne trajajo dlje kot 3 dni)

Psihiatrija

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
MILOŠ PAVLOVIĆ, dr.med., specialist psihiater 40 do 50 dni za prvi obisk /

Klinična psihologija

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
mag. KATJA BELŠAK, univ.dipl.psih., specialistka klinične
psihologije
• 300 do 360 dni za prvi obisk (psihoterapevtska obravnava)
• 90 dni za kliničnopsihološki pregled
/
MATEJA OKANOVIĆ, univ.dipl.psih., specialistka klinične
psihologije
• 300 do 360 dni za prvi obisk (psihoterapevtska obravnava)
• 90 dni za kliničnopsihološki pregled
/

Zobozdravstvo

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
ALJA RANT, dr. dentalne medicine • do 50 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 50 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
ANA HRISTIĆ, dr. dentalne medicine • do 90 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
ANDREJA LANG PREMRU, dr. dent.medicine • do 45 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
BOJAN TERZIĆ, dr. dentalne medicine • do 40 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 60 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
MAGDALENA VEHAR, dr. dentalne medicine •  od 60 do 90 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
MAJA VOVNIK DOLHAR, dr. dentalne medicine • do 45 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 45 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni

 

 

Pooblaščene osebe za upravljanje čakalnega seznama in za vodenje naročilne knjige

Na podlagi 15.b člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 15/08 in 55/17) je Zdravstveni dom za študente Univerze
v Ljubljani določil pooblaščene osebe za upravljanje čakalnega seznama in vodenje naročilnih knjig.

Pooblaščena oseba za upravljanje ČAKALNEGA SEZNAMA je medicinska sestra v posamezni ambulanti. V
primeru odsotnosti je pooblaščena oseba nadomestna medicinska sestra.

DEJAVNOST/ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK POOBLAŠČENA
OSEBA
KONTAKTNA
ŠTEVILKA
Psihiatrija
Miloš Pavlović, dr.med., spec. psihiater Nadja Kužnik Šušteršič 01/ 200 74 11
Klinična psihologija
Mag. Katja Belšak, univ.dipl.psih.,
spec.klin.psihologijeMateja Okanović, univ.dipl.psih., spec.klin.psihologije
 

Nadja Kužnik Šušteršič

01/ 200 74 11
Zobozdravstvo
Alja Rant, dr.dent.med. Tina Jeglič 01/ 200 74 42
Ana Hristić.dr.dent.med. Jasminka Adrović 01/ 200 74 18
Andreja Lang Premru, dr.dent.med. Suzana Kitak 01/ 200 74 43
Bojan Terzić, dr.dent.med. Sergeja Pavlin 01/ 200 74 40
Magdalena Vehar, dr.dent.med. Ivanka Mohar 01/ 200 74 41
Maja Vovnik Dolhar, dr.dent.med. Jožica Poglajen 01/ 200 74 16

Pooblaščena oseba za vodenje NAROČILNE KNJIGE je medicinska sestra v posamezni ambulanti. V primeru
odsotnosti je pooblaščena oseba nadomestna medicinska sestra.

DEJAVNOST/ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK POOBLAŠČENA
OSEBA
KONTAKTNA
ŠTEVILKA
Splošna in družinska medicina
Martina Jež, dr.med., spec.druž.med. /

Monika Jevšenak Peršolja, dr.med., spec.druž.med.

 

Nastja Mohorič

 

01/ 200 74 48

Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med. Karmen Vajda 01/ 200 74 26
Terezija Oven, dr.med., spec.spl.med. Tina Peršoh 01/ 200 74 28
Barbara Pregl, dr.med., spec.druž.med. Alenka Zalar 01/ 200 74 36
Tadeja Škerl Pahernik, dr.med., spec.druž.med. Danica Zabukovec 01/ 200 74 37
Mateja Škrjanec, dr.med., spec.spl.med. Katja Biček 01/ 200 74 29
Olga Lonec Pogačar., dr.med., spec.druž.med. Stanka Černilec 01/ 241 65 43
Ginekologija in porodništvo
Jasna Kuhelj Recer, dr.med., spec.gin. in por. Irena Šivic 01/ 200 74 34
Mišo Rajić, dr.med., spec. gin. in por. Lejla Muhić 01/ 200 74 23