Ginekologija in porodništvo

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
JASNA KUHELJ RECER,
dr.med., specialistka ginekologije in porodništva
• od 30 do 150 dni za prvi pregled in kontracepcijsko svetovanje
• za prvi pregled v nosečnosti je čakalna doba v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdr.varstva – med 8. in 12. tednom nosečnosti
• od 7 do 14 dni za pregled zaradi zdravstvenih težav (bolezni)
NUJNI PRIMERI – čakalne dobe ni

(nenadne močne bolečine v spodnjem delu trebuha, močne krvavitve iz rodil;
težave ne trajajo dlje kot 3 dni)

KSENIJA SLAVEC JERE,dr.med., specialistka ginekologije in porodništva • od 30 do 180 dni za prvi pregled in kontracepcijsko svetovanje
• za prvi pregled v nosečnosti je čakalna doba v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdr.varstva – med 8. in 12. tednom nosečnosti
• od 7 do 14 dni za pregled zaradi zdravstvenih težav (bolezni)
NUJNI PRIMERI – čakalne dobe ni

(nenadne močne bolečine v spodnjem delu trebuha, močne krvavitve iz rodil;
težave ne trajajo dlje kot 3 dni)

Psihiatrija

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
MILOŠ PAVLOVIĆ, dr.med., specialist psihiater • zelo hitro: 60- 80 dni
• hitro: 140 – 160 dni
• redno: 220 – 240 dni
/

Klinična psihologija

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
ALEKSANDRA JELIČIĆ, univ.dipl.psih., specialistka klinične psihologije • zelo hitro: 180 – 200 dni
• hitro: 410 – 430 dni
• redno: 500 – 520 dni
napotnice se triažirajo
MATEJA OKANOVIĆ, univ.dipl.psih., specialistka klinične
psihologije
• zelo hitro: 180 –  200 dni
• hitro: 410 – 430 dni
• redno: 500 – 520 dni
napotnice se triažirajo

Zobozdravstvo

NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
ALJA RANT, dr. dentalne medicine
(nadomešča Zala KRŽAN PODOBNIK, dr.dent.med.)
• do 60 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
ANA HRISTIĆ, dr. dentalne medicine • do 45 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
ANDREJA LANG PREMRU, dr. dent.medicine • do 45 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
BOJAN TERZIĆ, dr. dentalne medicine • do 30 dni za prvi pregled in zdravljenje
• 30 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
MAGDALENA VEHAR, dr. dentalne medicine •  do 120 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 120 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
MAJA VOVNIK DOLHAR, dr. dentalne medicine • do 45 dni za prvi pregled in zdravljenje
• do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni

 

 

Pooblaščene osebe za upravljanje čakalnega seznama in za vodenje naročilne knjige

Na podlagi 15.b člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 15/08 in 55/17) je Zdravstveni dom za študente Univerze
v Ljubljani določil pooblaščene osebe za upravljanje čakalnega seznama in vodenje naročilnih knjig.

Pooblaščena oseba za upravljanje ČAKALNEGA SEZNAMA je medicinska sestra v posamezni ambulanti. V
primeru odsotnosti je pooblaščena oseba nadomestna medicinska sestra.

DEJAVNOST/ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK POOBLAŠČENA
OSEBA
KONTAKTNA
ŠTEVILKA
Psihiatrija
Miloš Pavlović, dr.med., spec. psihiater Nadja Kužnik Šušteršič 01/ 200 74 11
Klinična psihologija
Aleksandra Jeličić, univ.dipl.psih., spec.klin.psihologije

Mateja Okanović, univ.dipl.psih., spec.klin.psihologije

 

Nadja Kužnik Šušteršič

01/ 200 74 11
Zobozdravstvo
Alja Rant, dr.dent.med.
(nadomešča Zala KRŽAN PODOBNIK, dr.dent.med.)
Tina Jeglič 01/ 200 74 42
Ana Hristić.dr.dent.med. Jasminka Adrović 01/ 200 74 18
Andreja Lang Premru, dr.dent.med. Suzana Kitak 01/ 200 74 43
Bojan Terzić, dr.dent.med. Sergeja Pavlin 01/ 200 74 40
Magdalena Vehar, dr.dent.med. Ivanka Mohar 01/ 200 74 41
Maja Vovnik Dolhar, dr.dent.med. Jožica Poglajen 01/ 200 74 16

Pooblaščena oseba za vodenje NAROČILNE KNJIGE je medicinska sestra v posamezni ambulanti. V primeru
odsotnosti je pooblaščena oseba nadomestna medicinska sestra.

DEJAVNOST/ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK POOBLAŠČENA
OSEBA
KONTAKTNA
ŠTEVILKA
Splošna in družinska medicina
Monika Jevšenak Peršolja, dr.med., spec.druž.med. Nastja Mohorič 01/ 200 74 48
Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med. Maja Čuturić 01/ 200 74 26
Darja Marija Žnidaršič, dr.med., spec.druž.med. Tina Peršoh 01/ 200 74 28
Barbara Pregl, dr.med., spec.druž.med. Katja Filipović 01/ 200 74 36
Tadeja Škerl Pahernik, dr.med., spec.druž.med. Danica Zabukovec 01/ 200 74 37
Mateja Škrjanec, dr.med., spec.spl.med. Katja Biček 01/ 200 74 29
Olga Lonec Pogačar., dr.med., spec.druž.med. Stanka Černilec 01/ 241 65 43
Ginekologija in porodništvo
Jasna Kuhelj Recer, dr.med., spec.gin. in por. Tjaša Ana Buček 01/ 200 74 34
Ksenija Slavec Jere, dr.med., spec. gin. in por. Karmen Vajda 01/ 200 74 23