Making an appointment

Every time you go to ZDŠ, you have to make an appointment by email (international@zdstudenti.si).

When making an appointment by email, please copy and fill in the table with the following information.

Namen sporočila
Your reason for writing
Ime in priimek, datum rojstva, vaša telefonska številka
Name and surname, date of birth, your phone number
Država, kjer imate urejeno zdravstveno zavarovanje
Country of your health insurance
Vrsta zdravstvenega zavarovanja (pošljite scan zavarovalne kartice ali potrdila o zavarovanju)
Type of health insurance (please send scan of your health insurance card or certificate)
Bi raje prišli na pregled v glavno stavbo na Aškerčevi ali v enoto Rožna dolina?*
Would you prefer an appointment at the main building in Aškerčeva, or at the unit in Rožna dolina?** Unit Rožna dolina is currently closed!

*V enoti Rožna dolina sta na voljo samo ambulanta splošne in družinske medicine in diagnostični laboratorij. Če potrebujete druge zdravstvene storitve (zobozdravstvo, ginekologija, klinična psihologija, psihiatrija), vam bo dodeljen pregled v glavni stavbi na Aškerčevi.

**The unit in Rožna dolina currently only offers the services of a general practitioner and a diagnostic laboratory. If you need other healthcare services (dentistry, gynaecology, clinical psychology, psychiatry), you will be given an appointment at the main building in Aškerčeva.

The main building of ZDŠ is located at Aškerčeva cesta 4, between the Faculty of Arts and the Faculty of Mechanical Engineering. A smaller unit is located within the student dormitory complex in Rožna dolina (Svetčeva ulica 9), in Dorm VIII.

The appointment you get will be for the earliest possible date, depending on how urgent your problem is. Circumstances in healthcare frequently change, so please be patient.

Here you can find some advice on making an appointment and preparing for your first visit.