Srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti – m/ž

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

zaposluje na delovno mesto

Srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti

Kaj potrebujete za zasedbo delovnega mesta?

– Srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene smeri,
– opravljen strokovni izpit za poklic tehnik zdravstvene nege,
– vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje angleškega jezika (sporazumevalna raven).

Nudimo vam:

– zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas,
– delo 3x tedensko dopoldan, 2x popoldan,
– zagotovljeni prosti vikendi in prazniki,
– stabilno zaposlitev,
– možnosti za izobraževanje,
– možnost napredovanja.

Opis dela:
Sprejem, naročanje in triaža pacientov, priprava opreme, materiala in prostora za delo, izvajanje procesa zdravstvene nege s poudarkom na preventivi in zdravstveno vzgojnem delu, sodelovanje pri izvajanju in izvajanje terapevtskih in diagnostičnih posegov, izvajanje administrativnih del ter skrb za medicinsko dokumentacijo, evidentiranje in obračun zdravstvenih storitev, druga sorodna opravila po nalogu nadrejenega.

Delo poteka od ponedeljka do petka. Vikendi in prazniki so prosti, kar nudi dobro možnost za počitek in omogoča usklajevanje aktivnosti z zasebnim življenjem.

 

Prijave z ustreznimi dokazili pričakujemo na e-naslov sandra.kosmac@zdstudenti.si oziroma na naslov: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana

 

Vlogi priložite:

  • življenjepis (zaželeno v kronološki obliki),
  • dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo vpisu v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.

 

Za več informacij kontaktirajte go. Sandro Kosmač, tel.št.: 01 200 74 24 , e-naslov: sandra.kosmac@zdstudenti.si

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.