Laboratorijski tehnik pripravnik – m/ž

 

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

zaposluje na delovno mesto

Laboratorijski tehnik pripravnik

Kaj potrebujete za zasedbo delovnega mesta?

– Srednjo strokovno izobrazbo, smer tehnik laboratorijske biomedicine,
– znanje slovenskega jezika.

Opis dela:
Delo po programu pripravništva za poklic laboratorijski tehnik: sprejem pacientov, vnos podatkov in naročanje na laboratorijske preiskave, izvajanje odvzema venske in kapilarne krvi, izvajanje DKS pod mikroskopom, izvajanje meritev na CRP analizatorju, izvajanje meritev na SR analizatorju, priprava vzorcev, izvajanje osnovne kvantitativne analize urina, pregled urinskega sedimenta, izvajanje preiskav blata, izvajanje hitrih testov z različnim biološkim materialom,… Vsa opravila potekajo pod nadzorom mentorja.

Delo poteka od ponedeljka do petka dopoldan. Vikendi in prazniki so prosti.


 Predviden termin zaposlitve: marec 2024.


Prijave z ustreznimi dokazili pričakujemo na e-naslov sandra.kosmac@zdstudenti.si oziroma na naslov: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana

 Vlogi priložite:

  • življenjepis (zaželeno v kronološki obliki),
  • dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.