Posvet o položaju študentov v Sloveniji

Strokovna vodja Mojca Miholič, dr.med., spec.družinske medicine, se je dne 21.4.2021 aktivno udeležila Posveta o položaju študentov v Sloveniji, ki sta ga priredili Državni svet RS in Študentska organizacija Slovenije.

Predstavila je Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot edino tovrstno zdravstveno institucijo, ki celostno zagotavlja zdravstveno oskrbo študentom (domačim in tujim). Omenila je zgledno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, s Študentskimi domovi v Ljubljani, s ŠOU in z deležniki, ki izvajajo medicino na sekundarnem in terciarnem nivoju. Opozorila je na perečo kadrovsko in prostorsko problematiko ZDŠ na področju duševnega zdravja.

Vabljeni k ogledu posnetka: Posvet o položaju študentov v Sloveniji