Portal zVEM

Spletni portal zVem je sodobno elektronsko orodje, s katerim imajo pacienti boljšo dostopnost do svoje zdravstvene dokumentacije kot so izvidi, odpustna pisma, napotnice in recepti, ter veliko hitrejši dostop do izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Portal omogoča pacientom preglednejše in preprostejše naročanje na zdravstvene storitve ter boljši nadzor nad izdanimi recepti in prevzetimi zdravili v lekarni. Z uvedbo centralnega registra podatkov o pacientu je tako na voljo vpogled v ključne in za zdravstveno oskrbo pomembne podatke. Portal omogoča hitro, zaupno in zanesljivo komunikacijo ter uporabnikom nudi številne informacije o njihovem zdravju.

Zlozenka_zVem