Obvestilo pacientom splošne in družinske medicine

Spoštovani,

v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom zavoda je Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani namenjen zdravstvenemu varstvu študentov. Za delovanje naših ambulant splošne in družinske medicine nam Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije priznava standarda 327 009 (Otroški in šolski dispanzer – kurativa) in 327 011 (Otroški in šolski dispanzer – preventiva).

Omenjena standarda ne vključujeta preventivnega zdravstvenega varstva odraslih pacientov, ki se v vseh ostalih zdravstvenih domovih izvaja v referenčnih ambulantah, zato Vam v našem zdravstvenem domu ne moremo zagotavljati ustreznih preventivnih storitev, do katerih boste upravičeni v ostalih zdravstvenih domovih.

Zaradi prezasedenosti naših ambulant s pacienti, ki ste po končanem študiju obdržali osebnega zdravnika v našem zdravstvenem domu, je prišlo do pomanjkanja kapacitet za izvajanje zdravstvenih storitev za našo ciljno populacijo – študente, kar pa ni v skladu s poslanstvom našega zavoda.

Zaradi obeh navedenih razlogov Vas vljudno prosimo, da si v primeru, da nimate več statusa študenta, izberete osebnega zdravnika v drugi zdravstveni ustanovi. Le tako boste deležni ustrezne zdravstvene oskrbe, ki Vam na podlagi zdravstvenega zavarovanja pripada, hkrati pa bomo lahko v našem zdravstvenem domu tudi današnji generaciji študentov zagotavljali takšen nivo zdravstvene oskrbe, kot ste je bili v Vaših študentskih letih deležni sami.

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

S spoštovanjem!

V.d. direktorice: Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved
Strokovni vodja: Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med.