Vse o cepljenju proti COVID–19

Prijave na cepljenje proti COVIDU-19 preko portala zVEM

Pacienti, ki imate izbranega zdravnika v Zdravstvenem domu za študente in se doslej še niste prijavili na cepljenje proti COVID-19, se od 10.5.2021 naprej na cepljenje prijavite preko portala zVEM: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje

Po prijavi boste prejeli SMS, preko katerega boste svojo prijavo potrdili. Vašo prijavo bo prejel Cepilni center ZD Ljubljana, ki vas bo v skladu z veljavno strategijo uvrstil na čakalni seznam in vas povabil na cepljenje preko SMS sporočila ali telefonskega klica na stacionarni telefon dan ali dva pred cepljenjem. Cepljenje poteka na Gospodarskem razstavišču (GR) v Ljubljani, dvorana A.

Zaposleni pri upravljalcih kritične infrastrukture se za cepljenje proti COVID-19 kot prednostne skupine dogovorijo pri svojem delodajalcu.

Več informacij o cepljenju in cepivih proti covidu-19 najdete na spletni strani: https://www.cepimose.si/ in v brezplačnem klicnem centru na št.: 080/ 14 04 (od 8.00 do 20.00 ure).

 


Informacije o cepljenju proti COVID-19 za paciente ZDŠ

Od 1.6.2021 v Zdravstvenem domu za študente ne izvajamo več cepljenja proti COVID-19.

Vsa naročila na cepljenje, ki so bila prejeta preko naših zdravnic do 6.5.2021 in niso bila izvedena v našem ZD, so posredovana v Cepilni center Ljubljana.

Tudi naročila pacientov, ki imajo izbrano zdravnico v našem ZD in so oddana preko zVEM, se zbirajo v Cepilnem centru Ljubljana.

Seznam oseb, ki so bile cepljene v našem ZD in pri katerih je predvidena 2. doza po 1.6.2021, je bil posredovan v Cepilni center Ljubljana, preko katerega bodo prejeli vabilo na cepljenje z 2. dozo cepiva.

CEPILNI CENTER LJUBLJANA:

 • Organizacija s strani ZD Ljubljana.
 • Izvajajo cepljenje glede na nacionalno strategijo cepljenja.
 • Izvajajo cepljenje za paciente, ki imajo osebnega izbranega zdravnika na območju ljubljanske regije.
 • Prijave na cepljenje sprejemajo preko portala zVEM: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje
 • Cepljenje poteka na Gospodarskem razstavišču.
 • Vabilo na cepljenje in termin cepljenja pošljejo po SMS.
 • Odpoved termina cepljenja: PRENAROČANJE TERMINA CEPLJENJA NI MOŽNO. V primeru, da se cepljenja ne morete udeležiti, odpoved cepljenja uredite na povezavi: https://www.gospodar-zdravja.si/dispensary/524/reservation-cancellations/request. Po odpovedi termina avtomatično ostanete na seznamu za vabljenje, kar pomeni, da boste nov termin cepljenja ponovno prejeli preko SMS sporočila.
 • Več informacij na: podpora@ezdrav.si ali po telefonu: 080 72 99

Z ostalimi vprašanji vezanimi na cepljenje in cepiva se lahko obrnete tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje in spletno stran www.cepimose.si.

 


Potrdila, ki se nanašajo na COVID-19

Potrdilo o prebolelem COVID-19:

 • Izpis izvida pozitivnega PCR izvida iz sistema, ki ga izpiše osebni zdravnik
 • Potrdilo o prebolelem COVID-19, ki ga izpiše osebni zdravnik (za osebe, ki niso bile testirane s PCR testom in so v času bolezni le-to sporočile osebnemu zdravniku)
 • Izpis izvida pozitivnega PCR izvida preko portala zVEM (za izpis potrebujete digitalno potrdilo ali smsPASS)

Za izdajo potrdila o prebolelem COVID-19 ni dovolj izključno pozitiven izvid protiteles na SARS-CoV-2, saj trenutni serološki testi niso dovolj zanesljivi za presojo kužnosti ali zaščiti posameznika pred ponovno okužbo, prav tako ne omogočajo časovne opredelitve, kdaj je pacient bil v stiku s virusom SARS-CoV-2.

Izpis izvida pozitivnega brisa na SARS-CoV-2 (PCR ali hitri antigenski test):

 • SMS sporočilo po opravljenem brisu
 • Izpis izvida pozitivnega brisa iz sistema, ki ga izpiše osebni zdravnik
 • Izpis izvida pozitivnega PCR izvida preko portala zVEM (za izpis potrebujete digitalno potrdilo ali smsPASS)

Potrdilo o cepljenju proti COVID-19:

 • Kartonček/potrdilo o cepljenju, ki ga prejmete ob cepljenju
 • Izpis iz sistema eRCO, ki ga izpiše osebni zdravnik
 • Izpis cepljenja preko portala zVEM (za izpis potrebujete digitalno potrdilo ali smsPASS)

Potrdilo po predhodnem dogovoru prevzamete na vstopni točki našega zdravstvenega doma. Potrdil ne pošiljamo po elektronski pošti.

Do potrdil v angleškem jeziku dostopate preko portala zVem.

 


Cepljenje proti COVID-19 za tujce

Tujcem, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, je dodeljena matična številka (EMŠO), s katero se lahko prijavijo na cepljenje:

Tujcem, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Sloveniji, cepljenje proti COVID-19 ni omogočeno. Samoplačniško cepljenje zaenkrat ni mogoče.