Petek 22 Februar 2019

Obisk zdravnika v ZDŠ v primeru, ko le ta ni vaš izbrani zdravnik


Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo, da lahko zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve pri izbranem zdravniku. Izjemoma lahko pri drugem zdravniku uveljavlja le nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč!

Nujno zdravljenje vključno z nujno medicinsko pomočjo tako obsega:

-          Ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanja večjih krvavitev oz. preprečitev izkrvavitve;
-          Preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare             posameznih organov ali življenjskih funkcij;
-          Zdravljenje šoka;
-          Storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev bi neposredno in v krajšem času                    povzročila invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt;
-          Zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja infekcije, ki bi utegnila voditi do                                 septičnega stanja;
-          Zdravljenje oz. preprečitev zastrupitev;
-          Zdravljenje zlomov kosti oz. zvinov ter drugih poškodb, pri katerih je nujno posredovanje zdravnika;
-          Zdravila s pozitivne liste, ki so predpisana na recept za zdravljenje navedenih stanj;
-          Nujne prevoze z reševalnimi vozili in drugimi vozili v teh primerih.


V kolikor se ugotovi, da pregled v omenjenih primerih ni nujna medicinska pomoč, se storitev obračuna po veljavnem ceniku!

Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: