Petek 18 Januar 2019
V Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani opravljamo tudi samoplačniške storitve in preiskave. Cenike samoplačniških storitev najdete v levem meniju.

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato le ta ni obračunan.

Cene so izražene v evrih.
Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: