Petek 18 Januar 2019

Zahvala za podporo


Spoštovani podporniki in prijatelji Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ),

zaposleni v ZDŠ se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali svoj podpis podpore oziroma na kakršen koli drug način podprli naša prizadevanja za ohranitev našega zavoda. Iskrena hvala številnim posameznikom in organizacijam za vse aktivnosti, ki ste jih usmerjali v naš skupni cilj - ohranitev našega ZDŠ.

Posebej se želimo zahvaliti Univerzi v Ljubljani z njenimi članicami, Študentski organizaciji Slovenije, Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, Društvu Študentska iskra, Zdravniški zbornici Slovenije, Sekciji za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije-Fides, Mlademu forumu Socialnih demokratov, g. Igorju Brleku in mag. Boženi Skalicky Kuhelj.

Za izjemno uspešno izpeljan projekt zbiranja podpisov pod peticijo "Za ohranitev študentskega zdravstvenega doma", v okviru katerega je bilo zbranih in predanih Ministrstvu za zdravje preko 12.000 podpisov, se zahvaljujemo in čestitamo Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani - za organizacijo in vodenje projekta ter Študentski organizaciji Slovenije in Študentski Iskri - za sodelovanje v projektu.

Izkazana podpora nam zelo veliko pomeni ter nam hkrati daje moč, da se bomo za obstoj našega ZDŠ borili tudi v bodoče - vse s ciljem najboljše možne oskrbe naših uporabnikov.

Zaposleni Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani

Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: