Petek 18 Januar 2019
grb-mali Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
 
Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: