Nedelja 19 November 2017
grb-mali Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.