Sobota 22 September 2018
grb-mali Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.