Petek 27 April 2018
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda ima 7 članov, sestavljajo predstavniki:
-          ­ustanovitelja                         4 člani
-          zavarovancev                        1 član
-          Mestne občine Ljubljana        1 član
-          delavcev zavoda                    1 član

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje Mestna občina Ljubljana, predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavnika zaposlenih pa izvolijo zaposleni v zavodu.

IME IN PRIIMEK  PREDSTAVNIK
Zlatka Škrlec
 predsednica, predstavnica ustanovitelja  
mag. Hedvika Stanič Igličar
 članica, predstavnica ustanovitelja  
Manca Uršič Rosas
 članica, predstavnica ustanovitelja 
mag. Irena Kumše
 član, predstavnica ustanovitelja  
Anka Bolka
 članica, predstavnica zavarovancev
Smiljan Mekicar  član, predstavnik Mestne občine Ljubljana  
Martina Jež
 članica, predstavnica zaposlenih