Petek 18 Januar 2019
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda ima 7 članov, sestavljajo predstavniki:
-          ­ustanovitelja                         4 člani
-          zavarovancev                        1 član
-          Mestne občine Ljubljana        1 član
-          delavcev zavoda                    1 član

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje Mestna občina Ljubljana, predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavnika zaposlenih pa izvolijo zaposleni v zavodu.

IME IN PRIIMEK  PREDSTAVNIK
Zlatka Škrlec
 predsednica, predstavnica ustanovitelja  
mag. Irena Kumše
 članica, predstavnica ustanovitelja  
Monika Ažman
 članica, predstavnica ustanovitelja 
mag. Jožef Kovač
 član, predstavnik ustanovitelja  
Anka Bolka
 članica, predstavnica zavarovancev
Francka Trobec
 članica, predstavnica Mestne občine Ljubljana  
Martina Jež
 članica, predstavnica zaposlenih

 


 

Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: