Petek 18 Januar 2019
Republika Slovenija je leta 1992 ustanovila Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani z namenom specializirane  in  organizirane zdravstvene oskrbe za  občutljivo mladostniško populacijo in študente. Ti so na začetku svoje življenjske in poklicne poti izpostavljeni povečanim tveganjem za svoje zdravje in zdravstvenim obremenitvam, predvsem na račun specifičnega stila življenja, migracij, tudi mednarodne mobilnosti, socialne izključenosti in ranljivosti. Strokovno je dokazano tudi cenovno učinkovito organizirati zdravstveno oskrbo ter dostop do preventivnih programov za mlade, saj na ta način učinkovito preprečujemo nastanek bolezni ali omilimo potek le teh, kar pomeni preprečevanje zapletov in trajnih posledic obolevnosti. Ustanovitev ZDŠ je pomenila le logično nadgradnjo vrazvoju preventivne zdravstvene dejavnosti, ki ima na Slovenskem tradicijo že več kot 70 let. Po pridružitvi Evropski skupnosti, zlasti po izvedeni bolonjski reformi visokošolskega izobraževanja, pa nudimo zdravstvene storitve tudi tujim dodiplomskim, podiplomskim študentov in o tudi učiteljem na visokošolskih organizacijah, čemur tudi prilagajamo naš način dela in organiziranost, da sledimo potrebe in raznolikostim multikulturnih uporabnikov zdravstvenega varstva. Tako organizirano zdravstveno varstvo študentov presega interese lokalne skupnosti in zagotovo predstavlja dodano vrednost v kakovostni obravnavi, sledi pa tudi usmeritvam svetovne zdravstvene organizacije in Talinske deklaracije.

Čeprav so se v zadnjih dveh desetletjih izrazito spremenili razlogi, zaradi katerih mladi obiskujejo naše ambulante, ocenjujemo, da smouspešni zaradi našega načina dela, ki je timsko in usmerjeno v zmanjševanju ovir pri dostopu do prave zdravstvene oskrbe, kar pomembno prispeva k uspešnosti zdravstvene oskrbe in cenovne učinkovitosti tako zastavljenega zdravstvenega programa. Zelo je pomembno zdravstveno vzgojno ozaveščanje v smislu primarne preventive pri preprečevanju nastanka bolezni in še posebej bolezni odvisnosti vseh vrst. Dokazano je, da so finančna sredstva namenjena za zgodnje ozaveščanje in vzpodbujanje za zdrav način življenja in prepoznavanje tveganega vedenja mladih, najbolj koristno porabljena. Takšne skupine mladih kasneje potrebujejo v življenju manj zdravstvene oskrbe, predvsem pa so bolj osebno odgovorni za lastno zdravje in zdravje drugih ljudi. Tudi v prihodnost načrtujemo krepitev preventivne dejavnosti zlasti na področju ozaveščanja, učnih delavnic in ostalih oblik posredovanja zdravstveno vzgojnih vsebin in približevanje zdravstvenih storitev ciljni populaciji na sodoben način.

Na letni ravni ZDŠ opravi preko 150 000 pregledov na področju šolske in splošne medicine, cepljenj, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije. Posamezni zdravstveni programi pa bodo zaradi rastočih in spreminjajočih se potreb potrebovali prenovo. Zagotovo zdravstvene dejavnosti ZDŠ sodijo med izredno dinamične, ker se je potrebno neprestano prilagajati potrebam ciljne populacije pa tudi drugih socialnim okoliščinam, v katerih mladi živijo in za katere vsi občutimo, da se danes hitreje spreminjajo kot pred 20 leti, ko je bil ZDŠ ustanovljen. Povezanost socialnih okoliščin s potrebami na področju zdravstvenega varstva pa je objektivno že dolgo znana in je temeljna usmeritev tudi svetovne zdravstvene organizacije. V tem smislu zagotovo delovanje ZDŠ pomeni univerzalno vrednoto in izbiro. Ozaveščenost o zdravstvenih tveganjih ter dobri zgledi, kako se izogniti prezgodnji obolevnosti zagotovo pomembno in pozitivno  oblikujejo osebnost mladega človeka in pomeni najboljšo naložbo za zdrava odrasla in zrela leta, kar prispeva tudi k ohranjanju aktivnega delovnega prebivalstva in podaljševanju delovne dobe.

ZDS2 

Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: