Torek 20 November 2018

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani se nahaja na Aškerčevi cesti 4 v Ljubljani, kjer je sedež zavoda.

 

Dislocirana enota je v študentskem naselju v Rožni dolini (blok 8) na Svetčevi ulici 9 v Ljubljani, kjer imamo splošno ambulanto z diagnostičnim laboratorijem.