Petek 18 Januar 2019

Diagnostični laboratorij


Navodila preiskovancem za preiskavo obremenitev z glukozo; oralni glukoza tolerančni test (OGTT-75g)

   
-  
 
Dan pred odvzemom krvi se je potrebno izogibati večjim telesnim naporom, priporočeni so običajni obroki hrane, ki  naj ne bodo premastni.
- 12 ur pred ovzemom krvi naj preiskovanec ne je, ne pije in ne kadi! Dovoljeno je pitje vode.
- Preiskovancu odvzamemo kri na tešče.
- Po meritvah glukoze v krvi na tešče, dobi preiskovanec v laboratoriju napitek 75g glukoze raztopljene v 200ml vode.
-

Po pitju napitka naj preiskovanec ne zapušča čakalnice, naj sedi in miruje 2 uri. V tem času naj ne je, ne pije in ne kadi!
- Po dveh urah preiskovancu ponovno odvzamemo kri.
Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: