Petek 18 Januar 2019

Nujna medicinska pomoč

telephone 2  (01) 522 84 08

sos  ŽIVLJENJSKA OGROŽENOST

Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ (SNMP)

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani za odrasle deluje 24 ur na dan v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod iz Bohoričeve). Nudi nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Za nujno zdravniško pomoč v primeru življenjske ogroženosti na domu, v prometni ali drugi nesreči, pokličite po telefonu 112.

Za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu, v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, pokličite tel. 522 84 08.

PLAČILO

Nujne storitve niso plačljive. Če storitve niso nujne, so po Pravilih zdravstvenega zavarovanja samoplačniške.

Pacienti, ki želijo biti pregledani v ambulanti SNMP izpolnijo obrazec (Dnevna ambulanta ali Dežurna služba) in s podpisom potrdijo, da soglašajo z možnostjo, da so v ne-nujnih primerih obravnavani kot samoplačniki.

SNMP -obrazec dnevna_ambulanta

SNMP -obrazec dežurna služba


PREDEN POIŠČETE NUJNO MEDICINSKO POMOČ, PRESODITE, ALI GRE RESNIČNO ZA NUJNO STANJE ALI LAHKO POČAKATE NA OSEBNEGA ZDRAVNIKA, KI NAJBOLJE POZNA VAŠE ZDRAVSTVENE PROBLEME.

Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in recepta za zdravila, ki jih redno jemljete.

- OB SOBOTAH
Za življenjsko ogrožene poiščite pomoč na SNMP, ki se nahaja v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod iz Bohoričeve).

- OD PONEDELJKA DO PETKA
Ob delavnikih med 7.00 in 19.15 uro vas bo sprejel osebni zdravnik, v njegovi odsotnosti pa nadomestni (sprejemni) zdravnik v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani. 

Samo v resnično nujnih primerih poiščite pomoč v SNMP.

Več informacij o zdravstveni obravnavi na SNMP

Zloženka "Kdaj na urgenco"

Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: