Torek 20 November 2018

Na podlagi prve alinee 2. odstavka 15. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št.63/10) je Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani določil odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov.

Čakalne dobe po dejavnostih na dan 1.5.2018:

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
JASNA KUHELJ RECER, dr.med., specialistka ginekologije in porodništva -od 30 do 150 dni za prvi pregled in kontracepcijsko svetovanje

- za prvi pregled v nosečnosti je čakalna doba v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdr.varstva - med 8. in 12. tednom nosečnosti

- od 7 do 14 dni za pregled zaradi zdravstvenih težav (bolezni)
NUJNI PRIMERI - čakalne dobe ni

(nenadne močne bolečine v spodnjem delu trebuha, močne krvavitve iz rodil;
težave ne trajajo dlje kot 3 dni)
MIŠO RAJIĆ,dr.med., specialist ginekologije in porodništva - od 30 do 120 dni za prvi pregled in kontracepcijsko svetovanje

- za prvi pregled v nosečnosti je čakalna doba v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdr.varstva - med 8. in 12. tednom nosečnosti

- od 7 do 14 dni za pregled zaradi zdravstvenih težav (bolezni)
NUJNI PRIMERI - čakalne dobe ni

(nenadne močne bolečine v spodnjem delu trebuha, močne krvavitve iz rodil;
težave ne trajajo dlje kot 3 dni)
PSIHIATRIJA
NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
EVGEN KAJIN, dr.med., specialist psihiater 40 do 50 dni za prvi obisk /
KLINIČNA PSIHOLOGIJA
NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
mag. KATJA BELŠAK, univ.dipl.psih., specialistka klinične psihologije - 300 do 360 dni za prvi obisk (psihoterapevtska obravnava)
- 90 dni za kliničnopsihološki pregled
/
MATEJA OKANOVIĆ, univ.dipl.psih., specialistka klinične psihologije - 300 do 360 dni za prvi obisk (psihoterapevtska obravnava)
- 90 dni za kliničnopsihološki pregled
/
ZOBOZDRAVSTVO
NOSILEC ČAKALNA DOBA OPOMBE
MILENA MATANA, dr. dentalne medicine
nadomešča ALJA ČRV, dr.dent.med.
- do 60 dni za prvi pregled in zdravljenje
- do 60 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
ANA HRISTIĆ, dr. dentalne medicine - do 60 dni za prvi pregled in zdravljenje
- do 90 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
VERONIKA DEBELJAK, dr. dent.medicine
nadomešča ANDREJA LANG PREMRU, dr.dent.med.
- do 60 dni za prvi pregled in zdravljenje
- do 60 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
BOJAN TERZIĆ, dr. dentalne medicine - do 30 dni za prvi pregled in zdravljenje
- do 60 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
MAGDALENA VEHAR, dr. dentalne medicine - do 90 dni za prvi pregled in zdravljenje
- do 120 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni
MAJA VOVNIK DOLHAR, dr. dentalne medicine - do 60 dni za prvi pregled in zdravljenje
- do 60 dni za protetiko
Za nujne storitve čakalne dobe ni