Petek 18 Januar 2019

Življenska ogroženost

sos

Povejte
...
…kdo kliče
…kaj se je zgodilo
…spol in starost bolnika/poškodovanca
…število bolnikov/poškodovancev
…naslov ali kraj dogodka
…kratek opis poti in telefon osebe, ki kliče
…potrebna prisotnost drugih služb (policija, gasilci...)
Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: