Sreda 18 Januar 2017

Obvestila

Na podlagi 5. alineje 21. člena ter 24. in 25. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto...